Rank   Team City State  
1 Logo_TeamTakeover Team Takeover Washington DC
2 Logo_TeamCP3 Team CP3 Winston-Salem NC
3 Logo_AOTRebels A.O.T. Elite Atlanta GA
4 Logo_WestCoastElite West Coast Elite Los Angeles CA
5 Logo_TeamRioNational Team Rio Elite Point Pleasant NJ
6 Logo_MoKanElite MoKan Elite Overland Park KS
7 Logo_ComptonMagic Compton Magic Compton CA
8 Logo_HoustonHoops Houston Hoops Houston TX
9 Logo_TeamCLT Team Charlotte Charlotte NC
10 Logo_D1Minnesota D1 Minnesota Minneapolis MN